Diplom tildelt Distrikt 2305Under TRF-seminaret den 30. november ble distrikt 2305 tildelt diplom for oppnådd målsetting for innbetaling til End Polio Now for Rotaryåret 2018-19.

Det årlige TRF-seminaret ble avholdt på Thon Airport Hotell på Gardermoen i slutten av november. Her var alle distriktene sine TRF-ansvarlige samlet, samt innkommende guvernører og komitemedlemmer i de ulike distriktene.

 Det er personer fra sonen og fra Rotary sitt Zürish-kontor som står ansvarlig for programmet og målsettingen er å oppdatere kunnskap og gi ny informasjon om TRF arbeidet i Rotary. Fokus på programmet dette året var hvorfor det er nødvendig med midler inn for å drifte Rotary sitt arbeid innenfor de seks fokusområdene og End Polio Now spesielt.

De distriktsansvarlige ble oppfordret til å spre dette budskapet ut til klubbene i distriktene og oppfordre til å gi midler inn til dette viktige arbeidet. De soneansvarlige innen TRF understreket sterkt at vi må klare å se sammenhengen mellom Rotary sitt fundament med å gjøre «good in the world» og det å ha midler tilgjengelig i de ulike fondene for å gjennomføre tiltak.

Hovedgjest på årets seminar var tidligere verdenspresident NN. Han holdt et flott innlegg om Rotary og fokuserte på at Rotary må være kostnadsbevisst og hele tiden ha fokus på at vi ikke bygger opp et byråkrati, men driver effektivt og drar nytte av det fantastiske dugnadsarbeidet vi har innen organisasjonen vår.

Tidligere verdenspresident Carl-Wilhelm Stenhammar stod også for utdeling av diplom til distriktene som hadde nådd målsettingen for innbetaling til End Polio Now i rotaryåret 2018-2019 og på bildet er det TRF ansvarlig i vårt distrikt, Gunnar Kvalsund som mottar dette diplomet fra Stenhammar.

 
Flotte sommerleirer for ungdom!

7. januar 2020

Flotte sommerleirer for ungdom!

Nå har norsk ungdom som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleire i utlandet til sommeren, muligheten til å melde sin interesse! Det vil komme tilbud om svært mange sommerleirer i mange forskjellige land i løpet av kort tid.

Guvernørens månedsbrev - januar

7. januar 2020

Guvernørens månedsbrev - januar

Guvernørens månedsbrev for januar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Diplom tildelt Distrikt 2305

15. desember 2019

Diplom tildelt Distrikt 2305

Under TRF-seminaret den 30. november ble distrikt 2305 tildelt diplom for oppnådd målsetting for innbetaling til End Polio Now for Rotaryåret 2018-19.

Guvernørens månedsbrev - desember

5. desember 2019

Guvernørens månedsbrev - desember

Guvernørens månedsbrev for desember er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

15. november 2019

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

I Rotary rullerer vi på oppgavene. I distriktsorganisasjonen har vi nå flere verv som skal fylles for de kommende tre årene i distriktsorganisasjonen. Er du interessert, bør du ta kontakt snarest!

Guvernørens månedsbrev - november

3. november 2019

Guvernørens månedsbrev - november

Guvernørens månedsbrev for november er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Stadig nærmere en poliofri verden!

24. oktober 2019

Stadig nærmere en poliofri verden!

Rotary og våre partnere i Global Polio Eradication Initiative (GPEI) feiret en stor milepæl på Verdens Poliodag den 24. oktober. Vi fikk da bekreftelsen på at villpoliovirus type 3 er utryddet. Vi nærmer oss en poliofri verden!

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

18. oktober 2019

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris, ble tildelt to av våre flotte representanter for distriktet under Norsk Rotary Forum (NORFO) sitt Høstmøte 2-4. oktober. All honnør til Roald Fiksdal fra Vestnes Rotaryklubb og Gunnar Kvalsund fra Giske Rotaryklubb

Guvernørens månedsbrev - oktober

17. oktober 2019

Guvernørens månedsbrev - oktober

Guvernørens månedsbrev for oktober er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

24. september 2019

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

Under Distriktskonferansen 2019, ble fjorårets distriktsguvernør, Arvid Blindheim, tildelt Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris. Vi gratulerer!

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer