Ledige verv i Rotary distrikt 2305I Rotary rullerer vi på oppgavene. I distriktsorganisasjonen har vi nå flere verv som skal fylles for de kommende tre årene i distriktsorganisasjonen. Er du interessert, bør du ta kontakt snarest!

Alle verv i distriktsorganisasjonen som du finner nedenfor skal i utgangspunktet fylles for tre år. Samtlige av disse skal besettes for perioden 1. juli 2020-30. juni 2023. Tiltredelse starter imidlertid med overlapping under Midtvegssamlingen i februar 2020.

Nå søker vi etter gode Rotaryanere som ønsker å gi sitt bidrag i vervene som Distriktstrener, Assisterende leder for ungdomsutveksling, Leder av komiteen for klubbutvikling, Arrangementskoordinator og Assisterende Guvernører for både Hedmark Øst og Romsdal. Nedenfor finner du mer informasjon om rollene og de oppgavene som vervene innebærer.

Distriktstrener 
Distriktstrener skal bidra til kvalitet på distriktets planlegging og gjennomføring av kompetanserettede aktiviteter og arrangementer. Distriktstrener skal ha bred faglig kompetanse og god formidlingsevne.

Oppgaver:

 • Bistå DG/DGE med planlegging og gjennomføring av PETS, styreseminar og andre opplæringsaktiviteter i distriktet
 • Sørge for evaluering i forbindelse med kurs/seminarer
 • Bistå DGE/DG med vedlikehold og utvikling av distriktets opplæringstilbud
 • Holde oversikt over og kartlegge behovet for opplæring, informasjon og materiell til klubbene
 • Bidra med informasjon om hjelpestoff for klubbene samt vurdere behov for utvikling av nytt

Assisterende leder ungdomsutveksling

Assisterende leder for ungdomsutveksling skal støtte komitéleder i arbeidet med markedsføring, veiledning og oppfølging av ungdomsutvekslingen i distriktet. Denne bør fortrinnsvis komme fra Sunnmøre/Romsdal da leder for ungdomsutveksling tilhører Hadeland Syd Rotary Klubb.

Oppgaver:

 • Motivere klubbene for deltakelse i programmene
 • Gi råd og hjelp til de klubbene som deltar, og bistå klubbene ved utvelgelse av studenter
 • Sørge for sertifisering av rådgivere i klubbene (1- årsutvekslingen)
 • Sørge for kvalitetssikring av vertsfamiliene (1- årsutvekslingen)
 • Delta med studentene i 1-årsutvekslingen under distriktskonferansen
 • Samarbeide med NORFO og legge til rette for Summer Camps
 • Samarbeide med NORFO og legge til rette for 1-års studie i Georgia/USA

Leder i komité for klubbutvikling

Leder for klubbutvikling skal motivere for og bidra til at nye klubber blir stiftet i distriktet. Komiteen ledes av erfarne Rotaryanere, fortrinnsvis PDGer – som har fått den beste kompetansen om Rotary. Samme kompetanse er ønskelig for komitémedlemmer.

Oppgaver:

 • Kartlegge områder i distriktet der det bør være potensial for nye klubber (både vanlige klubber, Rotaract, Interact og andre former for medlemskap i Rotary)
 • Kalle inn til møter for å informere om formålet med Rotary og hva man kan oppnå gjennom medlemskap
 • Hjelpe til med stiftelse, lov/vedtekter, oppnevning av fadderklubb mv
 • Følge opp klubbene ved behov

Arrangementskoordinator

Arrangementskoordinator skal støtte DG og DGE med lokaliteter og avtaler for de arrangementene som distriktet gjennomfører.

Oppgaver:

 • I samråd med DG/DGE forhandle avtaler med aktuelle arrangementssteder for distriktets møter
 • På vegne av DG holde løpende kontakt med arrangørklubben(e) for PETS, styreseminar og distriktskonferansen med hensyn til å forhandle med aktuelle hoteller om arrangørsted, utforming av avtale og bistå i planleggingen med råd og tips
 • Forvalte distriktets eiendeler til bruk på konferanser og til utlån for klubbene i distriktet (vester, flagg/vimpler, rollups etc.)

Assisterende guvernører

Assisterende Guvernør Hedmark Øst; (Vinger, Kongsvinger, Odal, Nord-Odal, Løten, Grue, Flisa, Elverum, Alvarheim, Tynset, Alvdal)
Assisterende Guvernør Romsdal; (Fræna RK, Midsund RK, Molde RK, Vestnes RK)

Assisterende Guvernør (AG) inngår i Distriktsledelsen (2 møter, hvorav ett samtidig med Midtvegssamlingen/Distrikt Training seminar og ett ved Distriktskonferansen) og leder arbeidet i presidentforum (4 møter, hvorav ett på Distriktskonferansen og ett under PETS) for sine klubber.

For begge vervene gjelder:

 • Assisterende guvernør (AG) rekrutteres fra en av klubbene i gjeldende AG-område
 • AG skal bistå Distriktsguvernøren (DG) i kontakt med klubbene i området, og gi støtte og råd i aktuelle saker
 • AG holder jevnlig kontakt med klubbene og støtter disse enten selv eller gjennom formidling av kontakt med andre i distriktsledelsen
 • AG kaller inn til, leder og koordinerer arbeidet i presidentforum
 • Deltar etter innkalling i distriktssamlinger
 • Deltar på DG sine klubbmøter i eget område

Hva får du for jobben?

Du vil få noen trivelige år med engasjerte og positive mennesker som tror at det nytter å gjøre en innsats sammen med andre i Rotary. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter reiseregning i samsvar med distriktets retningslinjer.

Ta kontakt med den innkommende Distriktsguvernøren (Roald Fiksdal) eller en annen i distriktsorganisasjonen dersom dette er noe for deg. Ta også gjerne kontakt dersom du kjenner noen som kan være den rette til noen av vervene.

Ønsker du å vite mer om distriktets organisasjon, finner du dette i styringsdokumentet.

Hilsen
Roald Fiksdal
DGE
roald.fiksdal@gmail.com
Tlf 99589040
 
Guvernørens månedsbrev - desember

5. desember 2019

Guvernørens månedsbrev - desember

Guvernørens månedsbrev for desember er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

15. november 2019

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

I Rotary rullerer vi på oppgavene. I distriktsorganisasjonen har vi nå flere verv som skal fylles for de kommende tre årene i distriktsorganisasjonen. Er du interessert, bør du ta kontakt snarest!

Guvernørens månedsbrev - november

3. november 2019

Guvernørens månedsbrev - november

Guvernørens månedsbrev for november er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Stadig nærmere en poliofri verden!

24. oktober 2019

Stadig nærmere en poliofri verden!

Rotary og våre partnere i Global Polio Eradication Initiative (GPEI) feiret en stor milepæl på Verdens Poliodag den 24. oktober. Vi fikk da bekreftelsen på at villpoliovirus type 3 er utryddet. Vi nærmer oss en poliofri verden!

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

18. oktober 2019

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris, ble tildelt to av våre flotte representanter for distriktet under Norsk Rotary Forum (NORFO) sitt Høstmøte 2-4. oktober. All honnør til Roald Fiksdal fra Vestnes Rotaryklubb og Gunnar Kvalsund fra Giske Rotaryklubb

Guvernørens månedsbrev - oktober

17. oktober 2019

Guvernørens månedsbrev - oktober

Guvernørens månedsbrev for oktober er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

24. september 2019

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

Under Distriktskonferansen 2019, ble fjorårets distriktsguvernør, Arvid Blindheim, tildelt Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris. Vi gratulerer!

Utmerkelser til tre klubber

24. september 2019

Utmerkelser til tre klubber

Under årets Distriktskonferanse, ble det gitt honnør til Moelven, Sula og Giske Rotaryklubb for godt arbeid i Rotaryåret 2018-19.

Friskt innslag

24. september 2019

Friskt innslag

Hele 34 studenter fra flere verdensdeler var et friskt innslag under årets distriktskonferanse på Øyer.

Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019

23. september 2019

Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019

Helgen 21.-22. september var 155 Rotaryvenner samlet til årets Distriktskonferanse på Øyer. 46 av distriktets klubber var representerte på denne storslåtte samlingen i regi av Distriktsguvernør Vigdis Osbak og Alvarheim Rotaryklubb.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2019-2020

Håndboka 2018-2019

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer