Ledige verv i Rotary distrikt 2305I Rotary rullerer vi på oppgavene. I distriktsorganisasjonen har vi nå flere verv som skal fylles for de kommende tre årene i distriktsorganisasjonen. Er du interessert, bør du ta kontakt snarest!

Alle verv i distriktsorganisasjonen som du finner nedenfor skal i utgangspunktet fylles for tre år. Samtlige av disse skal besettes for perioden 1. juli 2020-30. juni 2023. Tiltredelse starter imidlertid med overlapping under Midtvegssamlingen i februar 2020.

Nå søker vi etter gode Rotaryanere som ønsker å gi sitt bidrag i vervene som Distriktstrener, Assisterende leder for ungdomsutveksling, Leder av komiteen for klubbutvikling, Arrangementskoordinator og Assisterende Guvernører for både Hedmark Øst og Romsdal. Nedenfor finner du mer informasjon om rollene og de oppgavene som vervene innebærer.

Distriktstrener 
Distriktstrener skal bidra til kvalitet på distriktets planlegging og gjennomføring av kompetanserettede aktiviteter og arrangementer. Distriktstrener skal ha bred faglig kompetanse og god formidlingsevne.

Oppgaver:

 • Bistå DG/DGE med planlegging og gjennomføring av PETS, styreseminar og andre opplæringsaktiviteter i distriktet
 • Sørge for evaluering i forbindelse med kurs/seminarer
 • Bistå DGE/DG med vedlikehold og utvikling av distriktets opplæringstilbud
 • Holde oversikt over og kartlegge behovet for opplæring, informasjon og materiell til klubbene
 • Bidra med informasjon om hjelpestoff for klubbene samt vurdere behov for utvikling av nytt

Assisterende leder ungdomsutveksling

Assisterende leder for ungdomsutveksling skal støtte komitéleder i arbeidet med markedsføring, veiledning og oppfølging av ungdomsutvekslingen i distriktet. Denne bør fortrinnsvis komme fra Sunnmøre/Romsdal da leder for ungdomsutveksling tilhører Hadeland Syd Rotary Klubb.

Oppgaver:

 • Motivere klubbene for deltakelse i programmene
 • Gi råd og hjelp til de klubbene som deltar, og bistå klubbene ved utvelgelse av studenter
 • Sørge for sertifisering av rådgivere i klubbene (1- årsutvekslingen)
 • Sørge for kvalitetssikring av vertsfamiliene (1- årsutvekslingen)
 • Delta med studentene i 1-årsutvekslingen under distriktskonferansen
 • Samarbeide med NORFO og legge til rette for Summer Camps
 • Samarbeide med NORFO og legge til rette for 1-års studie i Georgia/USA

Leder i komité for klubbutvikling

Leder for klubbutvikling skal motivere for og bidra til at nye klubber blir stiftet i distriktet. Komiteen ledes av erfarne Rotaryanere, fortrinnsvis PDGer – som har fått den beste kompetansen om Rotary. Samme kompetanse er ønskelig for komitémedlemmer.

Oppgaver:

 • Kartlegge områder i distriktet der det bør være potensial for nye klubber (både vanlige klubber, Rotaract, Interact og andre former for medlemskap i Rotary)
 • Kalle inn til møter for å informere om formålet med Rotary og hva man kan oppnå gjennom medlemskap
 • Hjelpe til med stiftelse, lov/vedtekter, oppnevning av fadderklubb mv
 • Følge opp klubbene ved behov

Arrangementskoordinator

Arrangementskoordinator skal støtte DG og DGE med lokaliteter og avtaler for de arrangementene som distriktet gjennomfører.

Oppgaver:

 • I samråd med DG/DGE forhandle avtaler med aktuelle arrangementssteder for distriktets møter
 • På vegne av DG holde løpende kontakt med arrangørklubben(e) for PETS, styreseminar og distriktskonferansen med hensyn til å forhandle med aktuelle hoteller om arrangørsted, utforming av avtale og bistå i planleggingen med råd og tips
 • Forvalte distriktets eiendeler til bruk på konferanser og til utlån for klubbene i distriktet (vester, flagg/vimpler, rollups etc.)

Assisterende guvernører

Assisterende Guvernør Hedmark Øst; (Vinger, Kongsvinger, Odal, Nord-Odal, Løten, Grue, Flisa, Elverum, Alvarheim, Tynset, Alvdal)
Assisterende Guvernør Romsdal; (Fræna RK, Midsund RK, Molde RK, Vestnes RK)

Assisterende Guvernør (AG) inngår i Distriktsledelsen (2 møter, hvorav ett samtidig med Midtvegssamlingen/Distrikt Training seminar og ett ved Distriktskonferansen) og leder arbeidet i presidentforum (4 møter, hvorav ett på Distriktskonferansen og ett under PETS) for sine klubber.

For begge vervene gjelder:

 • Assisterende guvernør (AG) rekrutteres fra en av klubbene i gjeldende AG-område
 • AG skal bistå Distriktsguvernøren (DG) i kontakt med klubbene i området, og gi støtte og råd i aktuelle saker
 • AG holder jevnlig kontakt med klubbene og støtter disse enten selv eller gjennom formidling av kontakt med andre i distriktsledelsen
 • AG kaller inn til, leder og koordinerer arbeidet i presidentforum
 • Deltar etter innkalling i distriktssamlinger
 • Deltar på DG sine klubbmøter i eget område

Hva får du for jobben?

Du vil få noen trivelige år med engasjerte og positive mennesker som tror at det nytter å gjøre en innsats sammen med andre i Rotary. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter reiseregning i samsvar med distriktets retningslinjer.

Ta kontakt med den innkommende Distriktsguvernøren (Roald Fiksdal) eller en annen i distriktsorganisasjonen dersom dette er noe for deg. Ta også gjerne kontakt dersom du kjenner noen som kan være den rette til noen av vervene.

Ønsker du å vite mer om distriktets organisasjon, finner du dette i styringsdokumentet.

Hilsen
Roald Fiksdal
DGE
roald.fiksdal@gmail.com
Tlf 99589040
 
Oppfordring fra RI Presidentene

15. mars 2020

Oppfordring fra RI Presidentene

RI President Mark D. Maloney og RI President-elect Holger Knaack oppfordrer Rotaryklubbene til å avlyse arrangementer og fysiske møter i den nærmeste framtid for å redusere unødvendige interaksjoner som kan bidra til smittespredning.

PETS og styreseminarene avlyst

11. mars 2020

PETS og styreseminarene avlyst

På grunn av den økende spredningen av koronasmitte er PETS som skulle arrangeres på Dombås kommende helg, samt de to styreseminarene som var planlagt arrangert i Ålesund og på Gjøvik i mars og april, avlyst.

Guvernørens månedsbrev - mars

3. mars 2020

Guvernørens månedsbrev - mars

Guvernørens månedsbrev for mars er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Flott feiring av en sprek 50-åring

29. februar 2020

Flott feiring av en sprek 50-åring

Den 29. februar var klubbmedlemmer og gjester invitert til fest for å markere Giske Rotary sitt 50-års jubileum. En riktig trivelig kveld ble det med gode historier, festtaler og gaver til bursdagsbarnet.

Nå er vi i gang - igjen!

9. februar 2020

Nå er vi i gang - igjen!

Det var stort engasjement og fin stemning da Distriktsledelsen, AGer og komiteledere satte hverandre stevne på Dombås 8.-9. februar. Forberedelser til kommende Rotaryår er i gang!

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

7. februar 2020

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

Sommeren 2018, med hjemkomst året etter, reiste Henrik Mittet Fossnes til Australia som utvekslingsstudent. Den unike muligheten fikk han gjennom Rotarys ungdomsutveksling, skriver LØTENavisa i en flott reportasje i februarutgaven.

Guvernørens månedsbrev - februar

2. februar 2020

Guvernørens månedsbrev - februar

Guvernørens månedsbrev for februar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Sammen skal vi utrydde polio

22. januar 2020

Sammen skal vi utrydde polio

Bill & Melinda Gates Foundation blir med Rotary videre i satsingen for å utrydde polio. Dette ble kunngjort under Rotarys Assembly i San Diego den 22. januar.

Rotary Opens Opportunities

20. januar 2020

Rotary Opens Opportunities

Under Rotarys Assembly i San Diego den 20. januar, avslørte innkommende RI-president Holger Knaack temaet for Rotaryåret 2020-2021.

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

16. januar 2020

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

I forbindelse med at kommunene Fræna og Eide ble sammenslått til en kommune, Hustadvika, fra og med 1. januar 2020, har også Fræna Rotaryklubb skiftet navn. Det nye navnet er Hustadvika Rotaryklubb.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer