Guvernørens månedsbrev - november

Guvernørens månedsbrev for november er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det nedenfor.


NYHETER FRA DISTRIKTET

Distriktskonferanse i Örnskjöldsvik i Sverige

Guvernøren deltok på en distriktskonferanse i Sverige. Distrikt 2320 gjennomførte sin konferanse med tema FN sine 17 bærekraftsmålwww.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Seks av FN sine målsettinger kan i stor grad jevnføres med Rotary sine 6 fokusområder ved etablering av prosjekt.

 • Fred og konfliktbygging
 • Sykdomsforebygging og behandling
 • Vann og sanitærforhold
 • Mødre og barnehelse
 • Grunnutdanning og leseferdigheter
 • Økonomi og samfunnsutvikling

På konferansen ble vi delt inn i arbeidsgrupper der hver gruppe diskuterte ett av våre fokusområder for å finne aktuelle prosjekt lokalt og internasjonalt innenfor temaet. Gruppearbeidet var svært givende, og er kanskje en måte å jobbe frem nye prosjekter i egne klubber. Bildet over er av Göran Lidström, guvernør for D2320.

Nominering av kandidater til neste års styre i klubbene

I henhold til vedtektene skal klubbene gjennomføre årsmøte med valg av styre for kommende Rotary år. Disse skal registreres i medlemsnett (MNett) innen 31. desember 2019. Lykke til med valg av neste års klubbstyre!

Kandidater til Distriktets organisasjon

Fra 1 juli 2020 skal følgende verv fylles:

 • Assisterende Guvernør for Hedmark Øst
 • Assisterende Guvernør for Romsdal
 • Arrangementskoordinator
 • Ass. Ungdomsutveksling – fortrinnsvis fra Vest
 • Distriktstrener

 Det er ønskelig at aktuelle kandidater har anledning til å delta på District Team Training seminar (DTTS) som går på Dombås fra 8-9 februar 2020.

Økonomi

Presisering for oktobers månedsbrev: Overskudd i regnskapet for 2018/2019 var på 782.219,- NOK. Av dette ble kr 122.319,- besluttet innbetalt til Rotaryfondet i klubbenes navn i forhold til antall medlemmer, ref vedlegget i månedsbrevet for oktober. Årsaken til det store overskuddet var at distriktet fikk overført midler fra NORFO (Norsk Rotaryforum).

 Neste måneds Rotary tema

November er måneden for The Rotary Foundation (TRF). Her finner du kurs om TRF og mange andre tema: https://learn.rotary.org/members/learn/catalog

Kjenner du til District (DG) – Global Grant (GG) – Paul Harris Recognition (PHF)

RYLA - Øst

RYLA – Øst gjennomføres 27.-29. mars 2020. Søknadsfrist for RYLA Øst på Honne/Biri er 9. mars 2020. Gå inn på: https://www.eventbrite.com/o/hunngjvik-rotaryklubb-17922713889

Bildet viser tidligere RYLA-deltakere.

 Tider og frister

 • 15. november – frist for søknad på District Grant. Søknadsskjema ligger på Distriktets hjemmeside; www.d2305.rotary.no
 • 15. november – første frist for å søke på «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 28. november – styremøte med behandling av søknader til «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 7. februar – styremøte med behandling av søknader til «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 13. mars – styremøte med behandling av søknader til «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 14.-15. mars – PETS som arrangeres på Dombås
 • 27.-29. mars – RYLA Øst
 • 28. mars – Styreseminar Vest som arrangeres i Ålesund
 • 17. april – styremøte med behandling av søknader til «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 18. april – Styreseminar Øst som arrangeres på Gjøvik
 • 11. september – styremøte med behandling av søknader til «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 13.-14. september – Distriktskonferanse som arrangeres i Geiranger

 

Hilsen
Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com


 
Oppfordring fra RI Presidentene

15. mars 2020

Oppfordring fra RI Presidentene

RI President Mark D. Maloney og RI President-elect Holger Knaack oppfordrer Rotaryklubbene til å avlyse arrangementer og fysiske møter i den nærmeste framtid for å redusere unødvendige interaksjoner som kan bidra til smittespredning.

PETS og styreseminarene avlyst

11. mars 2020

PETS og styreseminarene avlyst

På grunn av den økende spredningen av koronasmitte er PETS som skulle arrangeres på Dombås kommende helg, samt de to styreseminarene som var planlagt arrangert i Ålesund og på Gjøvik i mars og april, avlyst.

Guvernørens månedsbrev - mars

3. mars 2020

Guvernørens månedsbrev - mars

Guvernørens månedsbrev for mars er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Flott feiring av en sprek 50-åring

29. februar 2020

Flott feiring av en sprek 50-åring

Den 29. februar var klubbmedlemmer og gjester invitert til fest for å markere Giske Rotary sitt 50-års jubileum. En riktig trivelig kveld ble det med gode historier, festtaler og gaver til bursdagsbarnet.

Nå er vi i gang - igjen!

9. februar 2020

Nå er vi i gang - igjen!

Det var stort engasjement og fin stemning da Distriktsledelsen, AGer og komiteledere satte hverandre stevne på Dombås 8.-9. februar. Forberedelser til kommende Rotaryår er i gang!

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

7. februar 2020

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

Sommeren 2018, med hjemkomst året etter, reiste Henrik Mittet Fossnes til Australia som utvekslingsstudent. Den unike muligheten fikk han gjennom Rotarys ungdomsutveksling, skriver LØTENavisa i en flott reportasje i februarutgaven.

Guvernørens månedsbrev - februar

2. februar 2020

Guvernørens månedsbrev - februar

Guvernørens månedsbrev for februar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Sammen skal vi utrydde polio

22. januar 2020

Sammen skal vi utrydde polio

Bill & Melinda Gates Foundation blir med Rotary videre i satsingen for å utrydde polio. Dette ble kunngjort under Rotarys Assembly i San Diego den 22. januar.

Rotary Opens Opportunities

20. januar 2020

Rotary Opens Opportunities

Under Rotarys Assembly i San Diego den 20. januar, avslørte innkommende RI-president Holger Knaack temaet for Rotaryåret 2020-2021.

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

16. januar 2020

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

I forbindelse med at kommunene Fræna og Eide ble sammenslått til en kommune, Hustadvika, fra og med 1. januar 2020, har også Fræna Rotaryklubb skiftet navn. Det nye navnet er Hustadvika Rotaryklubb.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer