Guvernørens månedsbrev - november

Guvernørens månedsbrev for november er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det nedenfor.


NYHETER FRA DISTRIKTET

Distriktskonferanse i Örnskjöldsvik i Sverige

Guvernøren deltok på en distriktskonferanse i Sverige. Distrikt 2320 gjennomførte sin konferanse med tema FN sine 17 bærekraftsmålwww.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Seks av FN sine målsettinger kan i stor grad jevnføres med Rotary sine 6 fokusområder ved etablering av prosjekt.

 • Fred og konfliktbygging
 • Sykdomsforebygging og behandling
 • Vann og sanitærforhold
 • Mødre og barnehelse
 • Grunnutdanning og leseferdigheter
 • Økonomi og samfunnsutvikling

På konferansen ble vi delt inn i arbeidsgrupper der hver gruppe diskuterte ett av våre fokusområder for å finne aktuelle prosjekt lokalt og internasjonalt innenfor temaet. Gruppearbeidet var svært givende, og er kanskje en måte å jobbe frem nye prosjekter i egne klubber. Bildet over er av Göran Lidström, guvernør for D2320.

Nominering av kandidater til neste års styre i klubbene

I henhold til vedtektene skal klubbene gjennomføre årsmøte med valg av styre for kommende Rotary år. Disse skal registreres i medlemsnett (MNett) innen 31. desember 2019. Lykke til med valg av neste års klubbstyre!

Kandidater til Distriktets organisasjon

Fra 1 juli 2020 skal følgende verv fylles:

 • Assisterende Guvernør for Hedmark Øst
 • Assisterende Guvernør for Romsdal
 • Arrangementskoordinator
 • Ass. Ungdomsutveksling – fortrinnsvis fra Vest
 • Distriktstrener

 Det er ønskelig at aktuelle kandidater har anledning til å delta på District Team Training seminar (DTTS) som går på Dombås fra 8-9 februar 2020.

Økonomi

Presisering for oktobers månedsbrev: Overskudd i regnskapet for 2018/2019 var på 782.219,- NOK. Av dette ble kr 122.319,- besluttet innbetalt til Rotaryfondet i klubbenes navn i forhold til antall medlemmer, ref vedlegget i månedsbrevet for oktober. Årsaken til det store overskuddet var at distriktet fikk overført midler fra NORFO (Norsk Rotaryforum).

 Neste måneds Rotary tema

November er måneden for The Rotary Foundation (TRF). Her finner du kurs om TRF og mange andre tema: https://learn.rotary.org/members/learn/catalog

Kjenner du til District (DG) – Global Grant (GG) – Paul Harris Recognition (PHF)

RYLA - Øst

RYLA – Øst gjennomføres 27.-29. mars 2020. Søknadsfrist for RYLA Øst på Honne/Biri er 9. mars 2020. Gå inn på: https://www.eventbrite.com/o/hunngjvik-rotaryklubb-17922713889

Bildet viser tidligere RYLA-deltakere.

 Tider og frister

 • 15. november – frist for søknad på District Grant. Søknadsskjema ligger på Distriktets hjemmeside; www.d2305.rotary.no
 • 15. november – første frist for å søke på «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 28. november – styremøte med behandling av søknader til «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 7. februar – styremøte med behandling av søknader til «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 13. mars – styremøte med behandling av søknader til «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 14.-15. mars – PETS som arrangeres på Dombås
 • 27.-29. mars – RYLA Øst
 • 28. mars – Styreseminar Vest som arrangeres i Ålesund
 • 17. april – styremøte med behandling av søknader til «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 18. april – Styreseminar Øst som arrangeres på Gjøvik
 • 11. september – styremøte med behandling av søknader til «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid»
 • 13.-14. september – Distriktskonferanse som arrangeres i Geiranger

 

Hilsen
Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com


 
Guvernørens månedsbrev - desember

5. desember 2019

Guvernørens månedsbrev - desember

Guvernørens månedsbrev for desember er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

15. november 2019

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

I Rotary rullerer vi på oppgavene. I distriktsorganisasjonen har vi nå flere verv som skal fylles for de kommende tre årene i distriktsorganisasjonen. Er du interessert, bør du ta kontakt snarest!

Guvernørens månedsbrev - november

3. november 2019

Guvernørens månedsbrev - november

Guvernørens månedsbrev for november er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Stadig nærmere en poliofri verden!

24. oktober 2019

Stadig nærmere en poliofri verden!

Rotary og våre partnere i Global Polio Eradication Initiative (GPEI) feiret en stor milepæl på Verdens Poliodag den 24. oktober. Vi fikk da bekreftelsen på at villpoliovirus type 3 er utryddet. Vi nærmer oss en poliofri verden!

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

18. oktober 2019

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris, ble tildelt to av våre flotte representanter for distriktet under Norsk Rotary Forum (NORFO) sitt Høstmøte 2-4. oktober. All honnør til Roald Fiksdal fra Vestnes Rotaryklubb og Gunnar Kvalsund fra Giske Rotaryklubb

Guvernørens månedsbrev - oktober

17. oktober 2019

Guvernørens månedsbrev - oktober

Guvernørens månedsbrev for oktober er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

24. september 2019

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

Under Distriktskonferansen 2019, ble fjorårets distriktsguvernør, Arvid Blindheim, tildelt Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris. Vi gratulerer!

Utmerkelser til tre klubber

24. september 2019

Utmerkelser til tre klubber

Under årets Distriktskonferanse, ble det gitt honnør til Moelven, Sula og Giske Rotaryklubb for godt arbeid i Rotaryåret 2018-19.

Friskt innslag

24. september 2019

Friskt innslag

Hele 34 studenter fra flere verdensdeler var et friskt innslag under årets distriktskonferanse på Øyer.

Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019

23. september 2019

Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019

Helgen 21.-22. september var 155 Rotaryvenner samlet til årets Distriktskonferanse på Øyer. 46 av distriktets klubber var representerte på denne storslåtte samlingen i regi av Distriktsguvernør Vigdis Osbak og Alvarheim Rotaryklubb.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2019-2020

Håndboka 2018-2019

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer