Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019Helgen 21.-22. september var 155 Rotaryvenner samlet til årets Distriktskonferanse på Øyer. 46 av distriktets klubber var representerte på denne storslåtte samlingen i regi av Distriktsguvernør Vigdis Osbak og Alvarheim Rotaryklubb.

Alvarheim Rotaryklubb er lokalisert i Elverum, og kommunens ordfører fikk æren av åpne konferansen. Selv om vi var på Øyer denne helgen, greide ordføreren – med glimt i øyet – å gi oss et godt innblikk i kommunens liv og levnet.

Konferansens gjester var:

  • RI-presidentens representant Christina Bredin fra D2340 i Sverige, hilste
  • DG Gøran Lindstrøm fra D2320 i Sverige, representant for de Nordiske distriktene
  • Grethe Slotnæs representant for Inner Wheel D30, hilste fra Inner Wheel Norge.
  • Distriktsguvernør Sten Hernes fra D2290, representant for de norske distriktene.

 Rotary connects the world


RI-presidentens representant Christina Bredin fra D2340 i Sverige, påpekte under sitt foredrag viktigheten av årets tema «Rotary Connects the World». Rotary er et yrkesnettverk, som sammen gjør godt i verden. Å gjøre godt i verden er ett av våre fokusområder, som vi fortsatt må verne om, sa hun. Christina satte også fokus på Rotarys nye strategiske plan, med de fire hovedområdene;

  • Vår påvirkning i samfunnet, som hun relaterte mot Rotarys innsats for å bekjempe polio
  • Synliggjøre Rotary, der hun påpekte hvordan det enkelte medlem kan bidra
  • Medlemmenes engasjement – og hvordan økt engasjement styrker klubbene
  • Tilpassing til dagens samfunn – og hva som kan gjøres for å få dette til; fleksibilitet og moderne måter å møtes på.

Et inspirerende og kjekt foredrag å lytte til!

Etikk i praksis


Filosof Einar Øverenget, holdt et spennende innlegg om etikk i praksis. Han er professor i filosofi ved Høyskolen i Innlandet og jobber mye ved det som berører valg, det å stå i dilemmaer, å ta beslutninger. Han påpekte at vi gjerne følger etablerte mønstre, for da går tingene på autopilot. Dette er egentlig ikke greit, for verden og oppfatningene av hva som er rett og galt, endrer seg. Å være saklig og ryddig når en skal ta valg, er etisk korrekt. Selv om de kan ha store, negative konsekvenser for enkeltindivider. Rettferdighet et viktig etikkbegrep. Det er derimot ikke det å være snill og grei.

Dette var et innlegg med mange og gode eksempler fra hverdagen som maner til ettertanke.

Et skråblikk på nordmenn


Latteren satte løst da Sanna Sarromaa, som er finsk historielektor, sosiolog, forfatter og feminist, satte et skråblikk på nordmenn under denne konferansen.

Det er tydelig stor forskjell på finsk og norsk kultur: Vi nordmenn ser på oss selv som hyggelige, snille, hardtarbeidende, effektive og produktive. Det var derimot ikke den oppfatningen Sanna hadde av oss. Med sine finske øyne anser hun oss å leve i en hyggeboble, der vi bruker høflighetsformuleringer opp og ned i mente. Høflighetsformuleringen finnes det få av på finsk, sa hun, der er de mer direkte – rett på sak.  Slik finnene ser det, er vi også late og vi elsker omkamper. Finnene derimot er lydige, er noe bestemt, så er det bestemt. Lydighet gir effektivitet!

Med sitt skråblikk på oss nordmenn, dro Sanna oss gjennom snillismen vår, og våre elendige skriveferdigheter. Latteren satt løst, og vi kjente oss nok litt igjen i påstandene. Herlig var det!

VR og AR – hva kan det brukes til?

Knut Henrik Aas fra EON Reality Norge, tok oss med inn i den virtuelle verden og bruk av AR og VR Ønsket er å bruke dette for at folk skal huske bedre og lære bedre, for den naturlige måte å lære på er i 3-D.

Selskapet har visningsrom på Hamar og ønsker også å styrke den høyere utdanningen der slik at de kan få økt kompetansen innen området og flere potensielle arbeidstakere innen denne området. Dette er fremtidens kompetansearbeidsplasser, mente Aas.

Han påpekte også at det ikke er noen ting en ikke kan gjøre i den virtuelle verden – med unntak av å få brukeren til å kjenne på følelser. Så da er spørsmålet; er VR og AR teknikker vi i Rotary kan ta i bruk i vårt arbeid for å gjøre godt i verden..?

Lederskap i konflikt og klimakrise

- Når vi skaper en trygghet i laget som gjør at det er lov å gjøre feil, blir det færre store feil. Dette forsøker vi å dyrke i Røde Kors, fortalte president Robert Mood, under sitt foredrag.

Realiteten er at vi lever i en annen verden i dag, enn den vi kan regne med å våkne opp til i morgen. Det er konflikter som kan eskalere flere steder i verden. Slik har vi levd i mange, mange år.

Er det dette bildet vi skal lytte mest til?

- Hver dag overlever 18000 barn som hadde dødd for noen tiår siden. 300000 barn får tilgang til strøm, vi har nesten kontroll på polio og kolera. Malaria er nesten under kontroll. Vi har vaksinasjonsprogram som virker. Stadig flere jenter får gå på skole og ta en utdanning. Verden er mye mer optimistisk – ingen utfordringer er for store dersom vi bare vil. Nå må vi lede, engasjere oss og utdanne oss med basis i verdier, kultur, fellesskap og samspill. Det kan se mørkt ut, men verden har nå det beste utgangspunktet for å lykkes, mente Robert.

Han var likevel bekymret fordi naturkatastrofene rammer oftere og hardere nå enn tidligere. Dette innebærer at krisene som allerede eksisterer blir dypere og at de som allerede er drevet på flukt, rammes hardere.

Røde Kors rundet 100.000 frivillige givere for kort tid siden – et fantastisk tall. Den verdibaserte tenkingen er helt avgjørende for å kunne skape et lagspill som både vi og Røde Kors er helt avhengige av for å lykkes.


Under distriktskonferansen hadde også flere klubber i distriktet utstilling i Vennskapets Hus. Der viste de prosjekter de jobber med i inn- og utland. Utstillingen viste tort mangfold og god innsats fra klubbene i arbeidet med å gjøre godt i verden!


Kommunikasjon på dagsorden

Kari Løken, kommunikasjon- og PR-ansvarlig i distriktet, hadde fått en utfordring fra distriktsguvernøren; «Hvordan fremstår distriktet i digitale kanaler?». Dette med bakgrunn i den satsingen vi har hatt i distriktet de siste 1,5 årene med fokus på å få flere aktive klubber på web og i sosiale medier.

Innsatsen har gitt stor fremgang. Hele 38 av 50 klubbe rer nå aktive på facebook, og alle klubbene er mer eller mindre aktive på web. Kari påpekte likevel potensialet for at vi kan bli enda bedre. Medlemmer i PR-/ kommunikasjonskomiteene i klubbene vil derfor også i år bli inviterte til workshop for web og sosiale medier. Målet er økt kunnskap for å fremme kontinuerlig kommunikasjon med omgivelsene våre.

Sats på medlemsutvikling!

Siste foredragsholder ut var Olav Nysæter, som er leder av komiteen for medlemsutvikling i distriktet. Han utfordret klubbene til å doble medlemsmassen i distriktet i løpet av tre år. Her gjelder det å strekke seg!

- Hva om hvert klubbmedlem foreslår ett nytt medlem, spurte han. - Sett potensielle navn opp på en liste og følg opp etter hvert som klubben har kapasitet til å ta imot dem. Dette fungerer i min klubb, så hvorfor ikke prøve det i andre klubber også?


Som seg hør og bør ble det også under årets Distriktskonferanse arrangert festmiddag lørdag kveld. Vi koste oss sammen med gode venner i hyggelig lag.


 
Guvernørens månedsbrev - desember

5. desember 2019

Guvernørens månedsbrev - desember

Guvernørens månedsbrev for desember er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

15. november 2019

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

I Rotary rullerer vi på oppgavene. I distriktsorganisasjonen har vi nå flere verv som skal fylles for de kommende tre årene i distriktsorganisasjonen. Er du interessert, bør du ta kontakt snarest!

Guvernørens månedsbrev - november

3. november 2019

Guvernørens månedsbrev - november

Guvernørens månedsbrev for november er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Stadig nærmere en poliofri verden!

24. oktober 2019

Stadig nærmere en poliofri verden!

Rotary og våre partnere i Global Polio Eradication Initiative (GPEI) feiret en stor milepæl på Verdens Poliodag den 24. oktober. Vi fikk da bekreftelsen på at villpoliovirus type 3 er utryddet. Vi nærmer oss en poliofri verden!

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

18. oktober 2019

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris, ble tildelt to av våre flotte representanter for distriktet under Norsk Rotary Forum (NORFO) sitt Høstmøte 2-4. oktober. All honnør til Roald Fiksdal fra Vestnes Rotaryklubb og Gunnar Kvalsund fra Giske Rotaryklubb

Guvernørens månedsbrev - oktober

17. oktober 2019

Guvernørens månedsbrev - oktober

Guvernørens månedsbrev for oktober er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

24. september 2019

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

Under Distriktskonferansen 2019, ble fjorårets distriktsguvernør, Arvid Blindheim, tildelt Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris. Vi gratulerer!

Utmerkelser til tre klubber

24. september 2019

Utmerkelser til tre klubber

Under årets Distriktskonferanse, ble det gitt honnør til Moelven, Sula og Giske Rotaryklubb for godt arbeid i Rotaryåret 2018-19.

Friskt innslag

24. september 2019

Friskt innslag

Hele 34 studenter fra flere verdensdeler var et friskt innslag under årets distriktskonferanse på Øyer.

Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019

23. september 2019

Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019

Helgen 21.-22. september var 155 Rotaryvenner samlet til årets Distriktskonferanse på Øyer. 46 av distriktets klubber var representerte på denne storslåtte samlingen i regi av Distriktsguvernør Vigdis Osbak og Alvarheim Rotaryklubb.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2019-2020

Håndboka 2018-2019

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer