Takk, Arvid! Lykke til, Vigdis!Vigdis Osbak tiltrår som Distriktsguvernør den 1. juli 2019. Da blir hun leder for cirka 1720 medlemmer i 50 klubber fra Eda i sørøst til Fræna i nordvest. Den høytidelige seremonien med guvernørskifte og overrekking av kjede, ble av praktiske årsaker gjennomført allerede forrige helg.

Før Distriktsguvernør for inneværende år, Arvid Blindheim, plasserte guvernørkjedet rundt halsen til vår kommende Distriktsguvernør Vigdis, påpekte han at hun allerede hadde gjennomført halvparten av oppdragene sine. Dette gjennom sin detaljerte planlegging og gode opplæring av teamet som skal bistå henne gjennom Rotaryåret 2019-2020.

Arvid presiserte også at han har lært Vigdis å kjenne som nøyaktig, grundig og samvittighetsfull – en beskrivelse alle vi som kjenner henne kan si oss enige i. Dette blir enda et flott Rotaryår med mye aktivitet og god ledelse av distriktet vårt!

Distriktsguvernør Vigdis åpnet sin tale med å takke Arvid Blindheim for hans store imøtekommenhet.

-  I tillegg til å gjennomføre året som Distriktsguvernør med distriktskonferansen, ledermøter og distriktsråd, har du i tillegg klart å svare på alle mine spørsmål. Du klarer å skape en trygg og god atmosfære som gjør at folk trives rundt deg – en flott egenskap for en leder. Du har dessuten god oversikt over alle saker og du styrer møtene på en flott måte. Det blir en stor overgang for meg å ta over dette vervet, Arvid, sa hun.

Vigdis takket også klubben som har støttet hennes kandidatur som guvernør for distrikt 2305.

- Det har vært mye ekstra jobb for klubben med forberedelser og gjennomføring av aktiviteter for det kommende Rotaryåret. Uten en klubb i ryggen er det ikke mulig å stille som Distriktsguvernør, sa hun blant annet.

Vigdis overbrakte også en takk til tidligere distriktsguvernør Wiktor Sandvold for alle gode råd og tips om oppgavene som venter.

I sin tiltredelsestale satte hun også fokus på en av Rotarys utfordringer; medlemsutviklingen. Hvordan skal vi kunne få med flere yngre i klubbene? Ungdom utgjør i dag 25% av befolkningen, men 100 % av framtiden!

Vår nye Distriktsguvernør viste blant annet til et foredrag under en kongress i Hamburg, som hadde tatt for seg generasjon Y – de som er unge i dag – og hva som kjennetegner dem.

Essensen i foredraget var blant annet at generasjon Y ønsker personlig utvikling, de ønsker å være en del av noe der de kan bidra, kunne møte likesinnede, utvikle egen karriere og ha sosial interaksjon med folk.

- Rotary har med sitt store internasjonale nettverk prosjekter, både lokalt og internasjonalt, som engasjerer medlemmer og ukentlige møter med interessante tema, bør således være en flott arena. Det viktigste da er å fortelle hva vi driver med slik at vi blir interessante for flere – blir synlige, sa Vigdis Osbak, som ser frem til et interessant og lærerikt år.
 
Oppfordring fra RI Presidentene

15. mars 2020

Oppfordring fra RI Presidentene

RI President Mark D. Maloney og RI President-elect Holger Knaack oppfordrer Rotaryklubbene til å avlyse arrangementer og fysiske møter i den nærmeste framtid for å redusere unødvendige interaksjoner som kan bidra til smittespredning.

PETS og styreseminarene avlyst

11. mars 2020

PETS og styreseminarene avlyst

På grunn av den økende spredningen av koronasmitte er PETS som skulle arrangeres på Dombås kommende helg, samt de to styreseminarene som var planlagt arrangert i Ålesund og på Gjøvik i mars og april, avlyst.

Guvernørens månedsbrev - mars

3. mars 2020

Guvernørens månedsbrev - mars

Guvernørens månedsbrev for mars er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Flott feiring av en sprek 50-åring

29. februar 2020

Flott feiring av en sprek 50-åring

Den 29. februar var klubbmedlemmer og gjester invitert til fest for å markere Giske Rotary sitt 50-års jubileum. En riktig trivelig kveld ble det med gode historier, festtaler og gaver til bursdagsbarnet.

Nå er vi i gang - igjen!

9. februar 2020

Nå er vi i gang - igjen!

Det var stort engasjement og fin stemning da Distriktsledelsen, AGer og komiteledere satte hverandre stevne på Dombås 8.-9. februar. Forberedelser til kommende Rotaryår er i gang!

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

7. februar 2020

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

Sommeren 2018, med hjemkomst året etter, reiste Henrik Mittet Fossnes til Australia som utvekslingsstudent. Den unike muligheten fikk han gjennom Rotarys ungdomsutveksling, skriver LØTENavisa i en flott reportasje i februarutgaven.

Guvernørens månedsbrev - februar

2. februar 2020

Guvernørens månedsbrev - februar

Guvernørens månedsbrev for februar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Sammen skal vi utrydde polio

22. januar 2020

Sammen skal vi utrydde polio

Bill & Melinda Gates Foundation blir med Rotary videre i satsingen for å utrydde polio. Dette ble kunngjort under Rotarys Assembly i San Diego den 22. januar.

Rotary Opens Opportunities

20. januar 2020

Rotary Opens Opportunities

Under Rotarys Assembly i San Diego den 20. januar, avslørte innkommende RI-president Holger Knaack temaet for Rotaryåret 2020-2021.

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

16. januar 2020

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

I forbindelse med at kommunene Fræna og Eide ble sammenslått til en kommune, Hustadvika, fra og med 1. januar 2020, har også Fræna Rotaryklubb skiftet navn. Det nye navnet er Hustadvika Rotaryklubb.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer