Guvernørens månedsbrev - juniDistriktsguvernør Arvid Blindheim sitt månedsbrev for juni blir nå distribuert til klubbene. Du kan også lese det nedenfor.

Nytt Global Grant prosjekt i Armenia

Gjennom mange år har vi støttet utsatte områder i Armenia gjennom viktige prosjekt. Prosjekt som har hatt stor betydning for de lokalsamfunn som har fått vår støtte. Hamar Vest Rotaryklubb med samarbeidende klubber har gjennomført prosjekt i Tatev og Berkebar. Hareid har tidligere gjennomført et Global Grant i Gyumri og har nå fått finansiert og godkjent et nytt Global Grant ved Mother and Children Hospital i Gyumri. Totalt budsjett for dette prosjektet er 69.125 USD. Pengene går til innkjøp av 2 respiratorer som blant annet sikrer jevn lufttilførsel til kuvøser og til pasienter som har behov for pustehjelp. I tillegg noe som også går til innkjøp av kirurgisk utstyr.

Foruten Hareid som vil være prosjektpartner er klubbene Vestnes, Molde, Giske og Gyumri med og finansierer prosjektet. Dessuten klubber i Washington som bidrar med 7.500 USD.

Resten av finansieringen kommer fra distriktenes innbetalinger til Rotary Foundation der vi bidrar med 36.324 USD, distrikt 2290 med 2.000 USD, distrikt 2452 med 4.000 USD og distrikt 5030 med 10.000 USD.

Regionen som nå får vår støtte ble særdeles hardt rammet like før jul i 1988 der jordskjelv tok livet av nærmere 30.000 personer. Selv etter over 30 år er området fortsatt preget av det som skjedde og vi er svært glad for å kunne hjelpe. Behovet er stort.

Lederskifte i TRF-komiteen

Oscar Høvik, Hamar Vest Rotaryklubb har bedt om avløsning som leder av TRF-komiteen.  Guvernøren og distriktsstyret takker Oscar for innsatsen for det viktige TRF-området. PDG og medlem i TRF- komiteen Gunnar Kvalsund, Giske Rotaryklubb har sagt ja til å lede komitearbeidet videre.  Vi ønsker Gunnar lykke til med oppgavene i samarbeid med TRF-komiteen og klubbene.

Tid for å takke

Som guvernør så takker jeg alle i distriktsorganisasjonen for samarbeidet. Arbeidet i klubbene er det viktigste, og alle i distriktsorganisasjonen har ulike oppgaver og samordnet fokus på å støtte klubbarbeidet. Jeg takker alle mine hjelpere i arbeidet med å støtte klubbene i deres arbeid!

Guvernørens minnebok

Jeg har gode og sterke minner særlig etter alle møter med distriktets 50 klubber. Klubbene har vist stor gjestfrihet, iver og engasjement i å fortelle om sine klubber og virksomheten i den enkelte klubben. I samtalene ble det fokusert på kameratskap i klubbene, klubben sin innsatsen for å gagne andre både lokalt og globalt og på å profilere den enkelte klubben. Selv med mye reising, var klubb besøkene vitamininnsprøytning og energigivende i guvernørarbeidet. Det var kort sagt et privilegium å få anledning til å besøke alle de flotte klubbene i Distrikt 2305. Takk og lykke til videre med arbeidet i hver enkelt klubb!

Lykke til Vigdis

Vigdis Osbak, Alvarheim Rotaryklubb tar over stafettpinnen som guvernør 01. juli. Jeg vet at hun har forberedt seg godt til oppdraget. Hun er allerede godt i gang etter en vinter og vår med distriktsråd, PETS og styreseminar både i vest og øst. Sist fredag kveld møttes vi i Alvarheim Rotaryklubb til hyggelig markering med ledsagere. Både presidentskifte og guvernørskifte stod på programmet. En svært hyggelig kveld med flott markering, god mat og hyggelig prat. Lykke til Vigdis!

Juni er måned for Rotary Fellowships

Rotary fokuserer på vennskap og samhold. Rotary har en rekke internasjonale interessegrupper der du kan dele dine interesser med andre. Du finner dem på www.rotary.org/fellowships  God sommer med opplevelser og fellesskap!

Vennlig hilsen
Arvid Blindheim
Guvernør Distrikt 2305 
Oppfordring fra RI Presidentene

15. mars 2020

Oppfordring fra RI Presidentene

RI President Mark D. Maloney og RI President-elect Holger Knaack oppfordrer Rotaryklubbene til å avlyse arrangementer og fysiske møter i den nærmeste framtid for å redusere unødvendige interaksjoner som kan bidra til smittespredning.

PETS og styreseminarene avlyst

11. mars 2020

PETS og styreseminarene avlyst

På grunn av den økende spredningen av koronasmitte er PETS som skulle arrangeres på Dombås kommende helg, samt de to styreseminarene som var planlagt arrangert i Ålesund og på Gjøvik i mars og april, avlyst.

Guvernørens månedsbrev - mars

3. mars 2020

Guvernørens månedsbrev - mars

Guvernørens månedsbrev for mars er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Flott feiring av en sprek 50-åring

29. februar 2020

Flott feiring av en sprek 50-åring

Den 29. februar var klubbmedlemmer og gjester invitert til fest for å markere Giske Rotary sitt 50-års jubileum. En riktig trivelig kveld ble det med gode historier, festtaler og gaver til bursdagsbarnet.

Nå er vi i gang - igjen!

9. februar 2020

Nå er vi i gang - igjen!

Det var stort engasjement og fin stemning da Distriktsledelsen, AGer og komiteledere satte hverandre stevne på Dombås 8.-9. februar. Forberedelser til kommende Rotaryår er i gang!

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

7. februar 2020

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

Sommeren 2018, med hjemkomst året etter, reiste Henrik Mittet Fossnes til Australia som utvekslingsstudent. Den unike muligheten fikk han gjennom Rotarys ungdomsutveksling, skriver LØTENavisa i en flott reportasje i februarutgaven.

Guvernørens månedsbrev - februar

2. februar 2020

Guvernørens månedsbrev - februar

Guvernørens månedsbrev for februar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Sammen skal vi utrydde polio

22. januar 2020

Sammen skal vi utrydde polio

Bill & Melinda Gates Foundation blir med Rotary videre i satsingen for å utrydde polio. Dette ble kunngjort under Rotarys Assembly i San Diego den 22. januar.

Rotary Opens Opportunities

20. januar 2020

Rotary Opens Opportunities

Under Rotarys Assembly i San Diego den 20. januar, avslørte innkommende RI-president Holger Knaack temaet for Rotaryåret 2020-2021.

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

16. januar 2020

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

I forbindelse med at kommunene Fræna og Eide ble sammenslått til en kommune, Hustadvika, fra og med 1. januar 2020, har også Fræna Rotaryklubb skiftet navn. Det nye navnet er Hustadvika Rotaryklubb.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer