Medlemsutviklingskomiteen

Distriktsorganisasjonen i D2305 vil gjerne være med og bistå de enkelte klubbene i arbeidet med medlemsutvikling. For å kunne gjøre det på en god måte, er vi avhengige at klubbene tar kontakt med oss. Vi ønsker også å være en "idebank" for klubbene på dette området. Det foregår mye godt og kreativt arbeid knyttet til medlemsutvikling i distriktet, og det ville vært fint om klubbene kunne dele ideer og erfaringer med hverandre. Følgende kan kontaktes når det gjelder hjelp og støtte fra distriktet;

PDG Oddbjørn Øien (leder), Sula Rotary klubb, oddbjorn.oien@mimer.no 926 16 413

Siv Svanes, Ålesund Øst RK, siv.svanes@broadpark.no 997 48 895

Per-Arne Davidson, Hamar Vest RK

PDG Magne Sveen Løten RK, magne@sveen.info 909 70 921

Invitasjon til medlemskapsseminar høsten 2013

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2018-19

Håndboka 2017-18

Kommunikasjonsplan 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer