Opplæring?


Rotary er stort, meget stort og et sentralt spørsmål er:
Er medlemmene oppdatert på alle de mengder av muligheter Rotary har og de oppgaver organisasjonen befatter seg med?
Svaret er naturligvis nei, og skolering er nødvendig


DISTRIKTET

Hvordan er det med opplæringstilbudet i din klubb?
Distriktet skal støtte klubbene også i forbindelse med opplæring.
Vennligst ta kontakt hvis klubben ønsker noen form for assistanse på dette området.


NORFO

Norsk Rotary Forum er et koordinerende organ for alle 6 distrikter i Norge. Det arbeides med å kartlegge og systematisere det opplæringsstoffet/opplæringsverktøyet som finnes rundt om i Rotary-Norge. Dette for å kunne dra nytt av og dele det gode opplæringsmaterialet som produseres rundt om i klubber/distrikter.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer