Omdømmebygging?


Åpen eller innadvendt?

Begreper:
Identitet: Et internt orientert kjernebegrep som sier noe om profilen og verdiene som kommuniseres av en organisasjon, og medlemmenes syn på dette.

Image: Det umiddelbare inntrykket omgivelsene har av organisasjonen, noe som i sin tur danner grunnlag for omdømmet.


Omdømme: Omgivelsenes oppfatning av organisasjonen over tid.

Fra teorien om temaet:
Det finnes i forskning og i praksis et utall ulike definisjoner av omdømme.

- Omdømme dreier seg om omverdenens oppfatning av organisasjonen over tid, mener forskere etter å ha fingransket de mange ulike omdømmedefinisjonene.

- Den dårlige nyheten: Den finnes ikke noen snarvei til godt omdømme. Det hjelper ikke å skryte av «hvor flinke vi er». Det er dessuten fryktelig vanskelig å styre dette omdømmet, for det er de andre som bestemmer.

- Den gode nyheten er likevel at det finnes noen byggesteiner som kan legge grunnlaget for et godt omdømme. Nøkkelen ligger i virksomhetens/organisasjonens atferd, og også i kommunikasjonen og virksomhetens/organisasjonens evne til å etablere gode relasjoner til omverdenen, fremholder BI-forskerne.

Konklusjon:
Rotary er hva Rotary gjør!
Et ukentlig møte er ikke nok – vi må bli mer utadvendte og synlige.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer