Kommunikasjon


- Et sentralt begrep i driften av en organisasjon. 

-(til verbet å kommunisere), utveksling av menings- eller betydningsinnhold mellom individer og grupper ved hjelp av et felles system av symboler. Kommunikasjon kan være verbal eller ikke-verbal, og omfatter også kroppsuttrykk, såkalt kroppsspråk.  Det er først på 1900-tallet at kommunikasjon i særlig grad er blitt gjenstand for systematisk, vitenskapelig undersøkelse og teoridannelse, noe som henger sammen med utviklingen av moderne massemedia og kommunikasjonsteknologi og den resulterende fokuseringen på mennesket som et kommuniserende vesen.

- En modell for utvikling av effektiv kommunikasjon innen markedsføring har følgende trinn: 1) identifisering av målgruppe, 2) definisjon av målsettinger, 3) formulering av budskapet, 4) valg av kanaler/media og 5) gjennomføring og vurdering av kommunikasjonseffekten.
 

I Rotary foregår kommunikasjon på mange måter og både internt på og mellom de ulike plan i organisasjonen og eksternt. Ulike systemer blir brukt og samarbeid er viktig for å få dette til å fungere. Eksempler:

*        Hjemmesider – 4 nivåer (RI - Multidistrikt - Distrikt - Klubb)
*        Månedsbrev
*        E-post
*        Skype-/telefonmøter
*        Presentasjoner på møter og samlinger
*        Tidsskrifter/bøker/dokumenter/skjemaer….
*        Sosiale medier
*        Samtaler

Viktig er det å ha en nett-side som er oppdatert og et adressesystem for e-post som er det samme.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer