TAKK FOR ET SPENNENDE ÅRDistriktsguvernør Gunnar Kvalsund.

Det har vært en flott reise å få være distriktsguvernør for D-2305. Jeg lært mye om Rotary sin organisasjon, både om dis-trikt 2305, nasjonalt og internasjonalt. Jeg har lært mye om rotary sitt flotte arbeide på mange plan innenfor de 6 fokusom-råder, og har etter hvert blitt utrolig stolt og ærbødig overfor det å være medlem i en slik organisasjon. Jeg har fått møtt mange utrolig flotte rotaryanere og sett mye flott rotaryarbeid i klubbe-ne.

Les hele månedsbrevet her.

guvernørens månedsbrev for mai


Margit Bjugstad, flankert av DGE Wictor Sandvold til venstre og DG Gunnar Kvalsund til høyre.

Vi takker Margit så hjertelig!

Under styreseminaret på Hamar nå i mai, tok Margit Bjugstad ordet og uttalte at dette var det siste styreseminaret og arrangementet hun var med på, i ledelsen av distrikt 2305. 

Les hele månedsbrevet her.


vellykket styreseminar på hamarLes mer her....

SPENNENDE Å SE HVA ANDRE GJØR


Både Rotarys koordinator for Medlemskap i sone 16, Jens-Erik Rasmussen og DG Gunnar Kvalsund fikk overrekt D2360 sin vimpel av DG Ulla Andreasson under Distriktskonferansen i Uddevalla den 1. april.

 og fru Kari Løken deltok 1. april på Distrikt 2360 sin distriktskonferanse i Uddevalla, Sverige. DG Ulla Andreasson,som er fra Urust Rotaryklubb, hadde invitert til deltakelse.

Les mer her....

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR APRIL

Les hele månedsbrevet her.

OPPLÆRINGEN HAR STARTET – DGN ARVID BLINDHEIM PÅ NORSKE GETSArvid Blindheim nr. 2 fra venstre.
Les mer om GETS her

Guvernørens månedsbrev for mars

Jeg har hatt min oppvekst på Ytre Søre Sunnmøre. Det barske fiskarmiljøet som preget disse øysamfunnene, gjorde at mange hadde et nært «forhold» til sin gudstro. Kanskje ikke så rart. Havet både gav og tok. En sterk gudstro var ofte en trøst og styrke når tragedier råket, som ved forlis under fiske. Som i de fleste samfunn og spesielt når det er gode tider, så har det seg ofte slik at også tilhørigheten til gudstroen minker og svinner bort. Både før og etter siste krig, med depresjon i 30 åra og i etterkrigstiden, var det store vekkelseskampanjer, med formål å mane folket tilbake til sin gudstro. På kysten virker nok dette, og jeg har hatt min oppvekst med vekkelser på bedehuset. Samfunnet ble også formet til et sterkt fellesskap, en skulle bygge landet, en skulle stå sammen i dugnad innenfor ulike organisasjoner og idrettslag – fellesskapet var sterkt.

Les hele brevet her.


Oppmerksomhet


Sykkylven, Stranda og Ørskog Rotaryklubb fikk overrekt utmerkelser fra Rotary International under årets PETS lørdag 25. mars 2017. Dette for deres bidrag til TRF i 2015/16. Her er innkommende presidenter i klubbene sammen med DG Gunnar Kvalsund.


Nyttig opplæring for innkommende presidenter


Den 25.-26. mars er D2305 sine innkommende presidenter samlet til treningsseminar på Dombås. Dette for å få den lovpålagte opplæringen før de tar fatt på sitt år som presidenter og ledere av sine respektive klubber den 1. juli.

Les mer....


HONOUR TO ÅSHILD LUNDGAARD, RAUFOSS ROTARY CLUB


During the Rotary Foundation Centennial Celebration in Atlanta Georgia, one of the highlights will be the recognition of outstanding
Global grant projects. As the say goes, behind every successful man, there is a woman. It can similarly be said that behind every successful project, there must have been a ‘central cog’ around which the wheel of success rotated.

Les mer her.

midtveissamling på dombås
Den 10. – 11. februar møttes blant annet disse AGene og representantene fra Distriktsledelsen til Midtveissamling på Dombås. Nå gleder vi oss til å møte alle innkommende presidenter i D2305 til PETS den 24.-26. mars.RYLA 2017


Hunn/Gjøvik RK arrangerer RYLA 2017 på Honne 31.3 - 2.4 for klubber i Øst i vårt distrikt . Se vedlegg for detaljer om tid, sted, program. Klubbene bes om å finne aktuelle kandidater som vil ha glede og nytte av dette fine lederkurset.

Program


guvernørens månedsbrev for februar

Som distrikts guvernør og gjennom min kontakt med klubbene ved besøk og kontakt i ulike møtesammenhenger, prøver jeg å ta «pulsen» på klubbene. Hva de er god på og hvilke utfordring-er den enkelte klubb har, eller hvilke trender en kan se for utvik-lingen i klubbene. Vi guvernører skriver også en rapport fra alle klubbesøkene, vi leser rapportene til tidligere guvernører og i ledergruppen samsnakker vi om utviklingen blant våre klubber i distriktet.

Les hele brevet her.


påmelding til pets 2017

Påtroppende guvernør Wictor Sandvold avholder PETS på Dombås hotell lørdag 24. og søndag 25. mars.

Mer informasjon her

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR desember og januar


RI President John F Germ hadde i januar utgaven av magasinet Rotarian en fin artikkel om forholdet mellom FN sine satsingsområder og rotary sine satsingsområder, og der begge or-ganisasjonene er opptatt av bærekraft. Har oversatt artikkelen for å vise dette felles viktige arbeidet.


Les hele brevet her. 


Kjære rotaryvenner


Jeg vil ønske Dere alle en riktig god jul og et god nytt år. Det har vært et begivenhetsrikt siste år. Litt travelt kanskje, men du verden for en berikelse å få møte mange nye rotaryvenner, både i klubbene, men også internasjonalt. Rotary for meg har fått et helt annet innhold.

Jeg vil takke alle i ledelsen av distriktet for et riktig godt samarbeid. La oss holde på dette gode samarbeidet og tonen i våre møter. La oss alle sammen bidra til at vi alle kan gjøre en god jobb for å lede distrikt 2305 fremover. Jeg vil også ønske Wiktor en riktig god tur til USA og Asambly.

Jeg vil spesielt takke AG'ene for vel utført jobb og den tilretteleggingen Dere har gjort i forkant av møter med klubbene. Men AG Hilde tar kanskje "prisen" for tilrettelegging. I forbindelse med klubb-besøk hadde vi avtalt samkjøring fra Hamar og et møtepunkt ved en rundkjøring ved Hamar. Hilde hadde da dagen før, kjørt ruten fra vårt møtepunkt og frem til klubblokalet, slik at vi skulle finne lett frem og til rett tid.

Jeg ser frem til noen rolige dager nå i julen. Kari og jeg er vel plassert på Gran Canaria og nyter solen og strandlivet.


Ser frem til å møte Dere alle på nyåret.


Med vennlig hilsen
Gunnar Kvalsund

Distriktsguvernør D-2305


GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR november

Jeg har nå hatt møter og vært på klubbesøk hos 39 rotaryklubber i distrikt 2305. Jeg er både ydmyk og stolt over å være distriktguvernør for et distrikt med så flotte klubber. Jeg er også imponert over alt av prosjekter som klubbene gjennomfører i sine lokalmiljøer. Dere er en ressurs og berikelse for egne lokalsamfunn. Jeg er selvsagt like imponert over de ulike internasjonale prosjekter som klubbene gjennomfører.

Les hele månedsbrevet her.


guvernørens månedsbrev for oktober

Som distriktsguvernør vil jeg takke alle deltakerne på distriktskonferan-sen for en fantastisk flott konferanse. Som arrangør er vi takksom for den oppslutning, engasjement og stemning dere som deltakere gav til konferansen. Som guvernør er jeg stolt over å være en del av en slik stor «rotaryfamilie».Jeg vil også gi min honnør og takk til Giske Rotary-klubb som teknisk arrangør.

Les hele månedsbrevet her.

vellykket distriktskonferanse i ålesund


Distriktsguvernør Gunnar Kvalsund kan se tilbake på en meget vellykket distriktskonferanse. En god blanding av rotarystoff og foredrag av f.eks. Hanne Kristin Rohde gjorde konferansen uforglemmelig. Giske Rotaryklubb hadde lagt ned et stort forarbeid og gjennomføringen var perfekt ledet av distriktsguvernøren.

Presentasjoner fra Distriktskonferansen 2016 finner du på følgende lenker:

Distrikt 2305 fyller 5 år
Fred i verden - ungdomsutveksling
Informasjon fra COL -Lovrådet
RI presidentens hilsen
Distriktets målsetninger 2016 -2017
The David SchoolRotary hedra Kjell Høydal

Distriktsguvernør Gunnar Kvalsund og David Wallwork, grunnleggjar av The David School i Sierra Leone, sto for den høgtidlege overrekkinga av Paul Harris Fellow med to safirar til Kjell Høydal i Volda Rotaryklubb. Dette skjedde under Rotary si distriktskonferanse i helga. 

Les mer.

John Stennes tok en del bilder på konferanse. Se lenkene under.

https://www.flickr.com/photos/stennes/albums/72157673157102622

https://www.flickr.com/photos/stennes/albums/72157674378127665

Årsregnskapet 2015-16


 


guvernørens månedsbrev for september


Vi feirer nå 100 års jubileum for Rotary Foundation – verktøyet som Rotary har for å kunne igangsette ulike tiltak innenfor de ulike satsingsområdene som er definert – og ikke minst innsatsen for å gjøre slutt på polio, gjennom den store innsatsen og satsingen på «End Polio Now». 

Les hele månedsbrevet her.


guvernørens månedsbrev for juli og august

Rotaryhjulet har snurret enda en vending og dere har fått ny guvernør i distriktet. Jeg er ydmyk for den rollen og den jobben jeg er satt til å gjøre i
distriktet vårt – men er klar på at guvernøren og distriktet sine tillitsvalgte skal ha en tilretteleggende rolle – det er dere i klubbene som skal skape ny
energi og vekst i den enkelte klubb.

Les hele månedsbrevet her.


Distriktsguvernør for 2015-16 takker av

Hilsen og takk til hver enkelt Rotarianer i Distrikt 2305.

 Kjære Rotarianere.

Da er min tid som Distriktsguvernør over.

Dette har vært et spennende år sammen med gode medarbeidere og i møte med de fleste rotarianere i Distrikt 2305.

Les mer her.....


distriktskonferansen 2016 i ålesund


    

© Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com


Invitasjon til Distriktskonferansen 2016!

 Distriktskonferansen 2016 finner denne gang sted på Quality Hotel Waterfront i Ålesund, 23. – 25. september. 

Distriktskonferansen er et av Rotaryårets høydepunkter. Dette er et viktig faglig og sosialt møtested som skal motivere oss til videre innsats og gi ny informasjon om det som skjer i og rundt organisasjonen.

Alle Rotarys medlemmer med ledsagere er inviterte til å delta. 

Les mer her.GUVERNØRSKIFTE


Guvernørskifte i D2305 ble i år gjennomført under Giske Rotaryklubb sin sommerfest i Fløteløda på Godøy. 35 medlemmer og gjester overvar seremonien da DG 2015-16, Odd Jarle Hagen, overrakte kjedet, klubben og ansvaret til DG 2016-17, Gunnar Kvalsund.

guvernørens månedsbrev for mai

Mai er i stor grad den måneden hvor vi gjennomfører de skippertak vi har ventet med og utsatt i Rotary året som nå går mot slutten. Jeg tåler godt å bli assosiert med en gul «post it» lapp. Jeg tar også mine skippertak. Definisjonen? Skippertak. Sterk og kortvarig kraftanstrengelse, krafttak; egentlig: tungt tak som selv skipperen / guvernøren må være med på. (fritt etter Store Norske - -).

Les hele månedsbrevet

RAPPORT FRA ROTARY`S LOVRÅD

Distriktets representant i Rotarys Lovråd, Anders Huuse, har sendt et utdrag av de sakene som er behandlet, og som vi bør kjenne til.

 Les rapporten her.


styreseminar i ålesundGodt oppmøte på styreseminaret til innkommende guvernør Gunnar Kvalsund i Ålesund 16. april 2016. Over 70 personer som representerte 21 klubber var tilstede.


Guvernørens månedbrev for april

April? – Den første måneden i sommerhalvåret, men også med de siste markeringer av vinter. Indre spenninger sammen med forventninger til det som kommer.

April er tredje siste måneden av Rotary året. Med andre ord, fortsatt er det mulig å nå de mål vi la i planene for et år siden. Jeg vil gi ekstra honnør til de klubbene som allerede er ved målet. Samtidig vil jeg oppmuntre, og på best mulig måte ønske øvrige klubber lykke til med innsatsen fram til målgang den 30. juni!

Les hele brevet her.Rotary serving humanity

Her er en bildekavalkade over prosjekter som viser "Royary serving Humanity" i praksis. Kavalkaden er satt sammen av Margit Bjugstad.

Se bildekavalkaden her. 

medlemsnettet

Da er medlemsnettet i orden igjen slik at frammøte kan registreres.


nytt norsk guvernørkull under opplæring

Guvernørkullet for 2017-18 var 1. - 3. april samlet til til første formelle opplæring på Gardermoen.


Fra venstre: Stig Asmussen (2310), Christina Sagen Landmark (D 2250), Toralf Pedersen (D 2275), Wictor Sandvold (D 2305), Yvona Holbein (D 2260) og Erik Gran (D 2290).

Les mer.

Problemer med medlemsnettet

Ser ut som mange (alle) klubber har problemer med registrering i medlemsnettet. Dette er av webmaster i NORFO brakt over til leverandøren WebComputing. Melding blir lagt ut når det kommer beskjed om at det er på plass igjen.


GLOBAL GRANT PROSJEKT I KENYA - VEL GJENNOMFØRT !

“WATER! WATER! WATER! – WATER IS LIFE !”Det var stor festivitas i  landsbyen Wera som hadde fått gleden av prosjektet «Dala Rieko Water & Sanitation».   Delegasjonen på 17 personer , hvorav 11 rotarianere og 6 ledsagere, ble «kongelig» mottatt  da prosjektet ble offisielt overlevert til befolkningen.  Det store arrangementet  fant sted ved Kandhere Primary School,  et av stedene som hadde fått montert vanntank og toalett.

Les hele artikkelen med bilder her. tor steinar rafoss tildelt paul harris fellow
På Distriktskonferansen til D2305, den 10. oktober 2015, ble Tor Steinar Rafoss fra Raufoss Rotaryklubb utnevnt til Paul Harris Fellow for sitt arbeid med og i "Dala Rieko" i Asembo ved Lake Victoria, Siaya County, Kenya.
Han ble overrakt diplom og merke ved en storslått tilstelning i Wera Village under innvielsen av  "Dala Rieko Water and Sanitation" prosjektet den 3. februar 2016. Overrekkelsen ble foretatt av PP Kjetil Dalheim. 17 Rotarianere  og ledsagere fra Raufoss, Jevnaker og Østre Toten Rotary klubber var til stede.
Deputy Governor of Siaya County var til stede. Hundrevis av skolebarn og innbyggere i Wera Village overvar seremonien.

pets for innkommende presidenter

Innkommende guvernør Gunnar Kvalsund avholder PETS for innkommende presidenter på Dombås Hotell 12. og 13. mars 2016.

Invitasjon

Program

Påmeldingsskjema

Budsjett


herøy rotaryklubb 50 år

Heilt i byrjinga på 60-talet tok nokre interesserte menn i Fosnavåg til å snakke om å starte rotaryklubb i Herøy, og skal ein døme etter arkivert korrespondanse, var Idar Voldnes den sentrale pådrivaren i denne fasen. 

Oppstarten v/Steinar Åheim

Bilder v/John Stennes


GUVERNØRENS MÅNEDBREV FOR februar

Jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på været, men vi har mye vær for tiden i hele distriktet vårt. Ekstremvær er et utrykk vi tok i bruk for ganske få år siden. Store deler av verden rammes av det langt oftere nå enn før. Hva har dette med Rotary å gjøre? Jo – vi er tilstede hvor hjelp trengs når stormen legger seg. Enten med shelterboxes, waterboxes eller med bidrag til andre organisasjoner som utfører arbeidet på stedet.

Les hele brevet her. 

Medlemsutvikling


sykkylven rotaryklubb 60 år

Som innleiing på dette attersynet vil eg prøve å setje ord på korleis Sykkylvsbygda  var dette stiftingåret. Korleis ein  kunne sjå stiftinga av ein Rotaryklubb gå føre seg………. Og vi er i ei tid det på Sunnmøre var tre R.klubbar: Ålesund ,Volda  og Ørsta. 

Tala av Ove Straumheim
Referat fra jubileumsfesten av Olav Pileberg

Bilder fra festen av John Stennes


Medlemsøkning for Ørsta Rotary Klubb


Frå venstre: Steinar Hatlestad (president), Nina Melle, Anne Berit Madsen, Lisbeth Myklebust og Anne Ellingsen (komiteleder medlemsskap).


Michael Sverre Johnsen blir tatt opp senere.


Klubben starter året med opptak av 4 nye medlemmer og av disse er 3 damer. Det var en utrolig glad President Steinar Hatlestad som kunne ønske de nye velkommen og feste rotary nåla på jakka til den enkelte. De nye damene ble tatt opp på første møtet etter nyttår, mens den siste blir tatt opp på møte senere i måneden. Etter opptaket blir kvinneandelen i Ørsta over 20% som er svært positivt.

Tekst og foto John Stennes   

Les mer.

gunnar kvalsund på "guvernørskolen" 


Neste rotaryårs guvernører har vært på International Assembly i San Diego i januar i år. Fra venstre: Sigurd Arbo Høeg D2290, Johann Østby D2260, Tore Rykkel D2250, Helge Schjølberg D2275, Gunnar Kvalsund D2305, Runar Bakke D2310.


guvernørens månedbrev for januar

Godt Nytt År!

De tre ordene rommer et stort ønske fra meg til deg, og holder ved like en tradisjon ved inngang til et nytt år. Vi trenger håp om at året skal bli godt. Men vi vet at for svært mange vil dette året fortsatt gi utrygghet, frykt og lidelser.

Les hele brevet her.

Medlemsutviking
paul harris fellow tildelt tre medlemmer i 

spjelkavik rotaryklubbGeir Grimstad, Idar Dyrøy og Fred Emblem er hedret med Paul Harris Fellow av Spjelkavik Rotaryklubb for sitt arbeid de har lagt ned i lokalsamfunnet. He er de tre sammen med president Jan Inge Sætre.

Les mer her.GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR desember
Desember er markert som familiemåneden i Rotary. Kanskje ikke overraskende. Det er ikke bare i vår kulturkrets at julen, eller overgangen til et nytt år, markeres. Det er gjerne da vår tilhørighet og emosjonelle sider, sammen med hukommelsen om hvem vi er og hvem vi hører sammen med, når sitt høydepunkt i året. Det er da vi også blir vekket av vår samvittighet og gjerne inkluderer de som ikke har det like bra som oss i vår familie. I desember er det mange som på flere måter strekker armene lengre enn kroppen rekker for å lindre og bidra til å begrense nød. Det er da vi fyller ut giroblanketten til Kirkens Bymisjon og stopper opp ved Frelsesarmeens Julegryte, eller sender en hilsen til en venn vi ikke ser til så ofte som vi burde.


les hele brevet her


EN FILM OM RYLA


Ålesund Rotaryklubb har laget en fin film om RYLA 

Se hele filmen her. 
NOMINERING AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2018 - 2019


Distriktet skal i løpet av dette kalenderåret velge en kandidat for perioden 2018-2019. Dette innebærer at hun/han vil bli nominert på distriktskonferansen høsten 2016. Da vil kandidaten få status som nominert guvernør, og vil fra det tidspunktet bli involvert i distriktets Rotary arbeid. 


Les mer her


RAUFOSS ROTARY SATSER PÅ HUMANITÆRT
 UTVIKLINGSPROSJEKT I KENYA

 

Raufoss Rotaryklubb ,  i et samarbeide med en Rotaryklubb på Østre Toten samt tre klubber på Hadeland, er  i full gang med  gjennomføring av  et  utviklingsprosjekt i Kenya, forteller Åshild Lundgaard, som er leder for internasjonale prosjekter i klubben.    «Dala Rieko Water & Sanitation project» finner sted  i Asembo Bay,  nær  Victoriasjøen,  nærmere bestemt i landsbyen Wera med ca. 2000 husstander.  
 
Les mer her


GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER

RI President K.R. Ravidran valgte et universelt motto som vi gjerne bør adoptere som et personlig motto for hele vårt liv her på Jorden. «Be a gift to the world»! Vi er født inn i denne verden som en potensiell «gave til verden», og jeg er temmelig sikker på at vi alle på en eller annen måte gjennom vårt liv har vært nettopp det. Som rotarianere vet vi at dette er kjernepunktet i vår organisasjon, og en tydelig appell til alle rotarianere: «Service above self»!
invitasjon til videokonkurranse

Tema for konkurransen er: UNGDOMSARBEID I ROTARY

Konkurransen er rettet mot alle elever og studenter ved ungdomsskoler, videregående skoler og høgskoler i Norge. Foruten pengepremier til de beste vil man også i år forsøke å få med vinnervideoen på TV2 sine reklamefrie dager.

Her er lenken til fjorårets vinnervideo som ble vist på TV2 sine reklamefrie dager.

Vær med å spre dette til så mange som mulig. Under er lenker til invitasjon og konkurranseregler.

guvernørens månedsbrev for oktober

Oktober er på hell. Ja, denne måneden går fort unna. Dette månedsbrevet har fokus på Yrkestjenesten som er månedens tema. Distriktskonferansen som ble gjennomført 10-11. oktober. Litt om FN-dagen og Poliodagen som begge dateres 24. oktober, og til slutt guvernørens reise gjennom året til nå.


vellykket DISTRIKTSKONFERANSE

Distriktsguvernør Odd Jarle Hagen sammen med presidenten i Hamar Vest Rotaryklubb Hilde Kristin Westgaard kan puste lettet ut etter en vellykket distriktskonferanse.
Åshild Lundgaard ble også tildel Paul Harris  Fellow under konferansen. 
Raufoss Rotaryklubb fikk prisen for beste internasjonale prosjekt. Dala Rieka Water & Sanitation project i Kenya. Her reprewsentert ved president Stein Knutsen og prosjektleder Åshild Lundgaard. 


Volda Rotaryklubb fikk prisen for beste lokale prosjekt - Gapaukar.   


Ungdomsutvekslingen er et fast innslag på distriktskonferansen. Til høyre Unni Listerud som har ansvaret for ungdomsutvekslingen i distriktet.

Her er flere bilder fra distriktskonferansen tatt av John Stennes.

https://www.flickr.com/photos/stennes/albums/72157657566769623


guvernørens månedsbrev for september

Rotaryårets tredje måned er allerede kommet. Den første reelle høstmåned. Guvernøren er på turne. I går kveld var det Øystre Slidre Rk, en veldrevet og trivelig klubb, med god og kortreist tradisjonsmat i gammel og lavloftet tømmerbygning, som avslutning etter et aktivt og givende formøte med klubbens styre. Dette var allerede sjette klubb besøket. I kveld er det Valdres Rk og i neste uke tur nummer to til Møre og Romsdal.


distriktskonferansen 2015

Minner om Distriktskonferansen 10. – 11. oktober 2015 på Scandic Hotel Ringsaker.

Invitasjon
Påmelding
Priser og koder
Program
Ledsagerprogram

Agenda årsmøte

Årsmelding

Regnskap 2014-15RI-katalogen for 2015-16

Last ned katalogen her.

guvernørens første månedsbrev for rotaryåret  2015/16 Intervju i hamar arbeiderblad med distriktsguvernør odd jarle hagenodd jarle hagen vår nye distriktsguvernør
distriktskonferansen 2015

Velkommen til Distriktskonferansen 10. – 11. oktober 2015 på Scandic Hotel Ringsaker.

Se lenker
president-elect urges rotary members to "be a gift to the world"


Rotary International President-elect K.R. "Ravi" Ravindran announces his presidential theme 'Be a Gift to the World.'

Using their talents, expertise, and leadership, Rotary members worldwide are asked to be gifts to the world this upcoming 2015-16 Rotary year.

Rotary International President-elect K.R. "Ravi" Ravindran called Sunday's address to incoming district governors the "most significant moment of my life."

"All of you have been given so many gifts. And you have now been given this great gift: one year to take all your talents, all your gifts, everything that you are and can become -- and Be a Gift to the World," said Ravindran, revealing his presidential theme at the annual five-day training meeting in San Diego, California, USA. "You have one year to take that potential and turn it into reality. One year to lead the clubs in your district and transform the lives of others. The time is so short, yet there is so much to be done."

Highlighting Rotary's biggest challenge, the eradication of polio, Ravindran said, "A future without polio is a gift that we have promised to the children of the world. And indeed it is a gift that we will give."

Ravindran, a member of the Rotary Club of Colombo, Sri Lanka, used Rotary's successes in the fight to eradicate the disease as an illustration of the impact Rotary members can have in the world. When Rotary set a goal of eradicating polio 25 years ago, it was endemic in 125 countries, and more than 1,000 children were becoming paralyzed each day. Today, polio remains endemic in just three countries, Afghanistan, Nigeria, and Pakistan. And in all of 2014, only 333 cases were reported. "We will battle on. We will prevail," he said.

Ravindran discussed some of Rotary's other challenges, including membership.

"We have to find a way to bring back the fundamentals that built our organization: the emphasis on high ethical standards in all aspects of our lives, and the classification system that encourages a diversity of expertise in each club," he said. "Too often these ideas are viewed as little more than inconvenient obstacles to increasing our membership. But they have been essential to Rotary's success, and we ignore them at our own peril."

Ravindran told attendees that the focus on branding is essential to helping Rotary grow. "We need to reposition our image, which we recognize has faded in many parts of the world," he said.

Rotary also needs to continue to raise funds for The Rotary Foundation, attract new members, and encourage greater participation from current members, he added.

"There are no easy answers to any of these questions. And yet the answers must somehow be found. We are the ones who must find them," said Ravindran.

The president-elect closed his speech emphasizing that now is the time to make real change.

"You have one year to build monuments that will endure forever, not carved in granite or marble, but in the lives and hearts of generations. This is our time. It will not come again. Let us grasp it," he said.

 
 
Follow the assembly on  and  using #IA15

Download  and 

 
 

 
Vellykkede Styreseminar

6. mai 2017

Vellykkede Styreseminar

Den 29. april var innkommende presidenter, styremedlemmer og komiteledere fra Romsdal og Sunnmøre samlet til Styreseminar i Ålesund. I dag, den 6. mai, ble tilsvarende arrangement gjennomført på Hamar for klubbene i Oppland og Hedmark.

Vellykkede styreseminar

6. mai 2017

Vellykkede styreseminar

Den 29. april var innkommende presidenter, styremedlemmer og komiteledere fra Romsdal og Sunnmøre samlet til Styreseminar i Ålesund. I dag, den 6. mai, ble tilsvarende arrangement gjennomført på Hamar for klubbene i Oppland og Hedmark.

Vellykkede Styreseminar

6. mai 2017

Vellykkede Styreseminar

Den 29. april var innkommende presidenter, styremedlemmer og komiteledere fra Romsdal og Sunnmøre samlet til Styreseminar i Ålesund. I dag, den 6. mai, ble tilsvarende arrangement gjennomført på Hamar for klubbene i Oppland og Hedmark.

Vellykkede styreseminar

5. mai 2017

Vellykkede styreseminar

Den 29. april var innkommende presidenter, styremedlemmer og komiteledere fra Romsdal og Sunnmøre samlet til Styreseminar i Ålesund. I dag, den 6. mai, ble tilsvarende arrangement gjennomført på Hamar for klubbene i Oppland og Hedmark.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Relevante lenkerHåndboka 2016-17

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer